Σήμερα 18/7/2016 στις 12.00μμ λήγει η δευτερη παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων.